Vinterhypericum

Vinterhypericum ’Hidcote’, även känd som Hypericum × hidcoteense ’Hidcote’, är en kultivar från Johannesörtssläktet. Det är en ganska låg buske som är berömd för sina vackra mörkgula blommor, vilka blir uppemot 5 cm i diameter och kan pryda busken från juli eller augusti till en bit in i oktober. Efter blomningen mognar röda bär.

Vinterhyperikum ’Hidcote’ är tämligen anspråkslös vad gäller jordmån, men den är inte vinterhärdig utanför odlingszonerna I-III i Sverige. Om vintrarna inte är alltför hårda håller den sig vintergrön, men köld och vind kan skada bladen.

Den här kultivaren brukar hålla sig inom spannet 60 – 120 cm höjd i Sverige, och används huvudsakligen som häck, i kantplanteringar och i blandade buskage.

Viktigt: När du köper Hidcote, kontrollera att du verkligen beställer Vinterhypericum ’Hidcote’ och inte lavendelkultivaren ’Hidcote’.

Var passar det med en häck av Vinterhypericum ’Hidcote’?

I odlingszon I-III

Man bör inte plantera en häck av Vinterhypericum ’Hidcote’ utanför odlingszon I-III i Sverige, för den är inte vinterhärdig i de högre zonerna.

I sol eller halvskugga

En häck av Vinterhypericum ’Hidcote’ passar i sol och halvskugga.

Där det inte är blåsigt

Vinterhyperikum ’Hidcote’ brukar må sämre på blåsiga platser, särskilt platser där den utsätts för kalla vintervindar.

Där du inte vill ha en hög häck

Vinterhyperikum ’Hidcote’ passar inte där du vill ha en hög häck, för den brukar inte växa sig högre än 60 – 120 cm.

Där du vill ha en häck som får iögonfallande mörkgula blommor

Det här är en buske som får massor av ungefär 5 cm stora starkt gula blommor, så den passar där man vill ha en blommande häck med färggranna blommor som drar blickarna till sig.

Där du vill ha en blommande häck som tar över efter de buskar i trädgården som blommar under vår och försommar

Blomningen brukar starta i juli/augusti för ’Hidcote’, och kan sedan pågå ända in i oktober som förhållandena är bra. Det här är alltså en bra buske att plantera där man vill ha en blommande häck som tar över när de typiska vår- och försommarblommorna är överblommade.

Där du är okej med att ta en risk vad gäller den vintergröna aspekten

Om du vill vara helt säker på att din häck behåller sina blad och står grön vintern igenom är Vinterhyperikum ’Hidcote’ inte det optimala valet. Den här kultivaren räknas som ”delvis vintergrön” i Sverige, för om vintern bli för hård kan bladen skadas. I odlingszon ett är den ganska pålitligt vintergrön, särskilt i skyddade lägen, och sedan blir det osäkrare i takt med att förhållandena blir tuffare.

Vill man vara säker på att häcken ger insynsskydd och grönska vintern igenom varje år finns det andra växter som är bättre än Vinterhyperikum ’Hidcote’. Värt att tänka på vad gäller just insynsskydd är också att Vinterhyperikum ’Hidcote’ inte brukar bli högre än 60-120 cm i Sverige, så den lämpar sig inte där man vill ha en hög häck som insynsskydd.

Beskrivning

Växtsätt

Växtsättet är utbrett och hängande, men busken brukar inte bli gles utan räknas tvärt om som en tätväxande buske. Utan beskärning brukar den anta ett rundat växtsätt.

Höjd och breddd

I Sverige kan man räkna med att Vinterhyperikum ’Hidcote’ blir 60-120 cm som fullvuxen, och uppemot en meter bred. Det är vanligt att den hålls mindre än så när den används för häckar och kantplanteringar.

När man anlägger en häck av Vinterhyperikum ’Hidcote’ brukar man sätta 3-4 buskar per löpmeter.

Bladverk

Vinterhyperikum ’Hidcote’ har ett grönt bladverk. Den brukar klassas som ”delvis vintergrön”. Huruvida den lyckas behålla sina blad vintern igenom, i god kondition, beror på hur pass tuff vintern blir.

Blommor och bär

Vinterhypericum ’Hidcote’ blommar på grenar som inte har producerat knoppar under det innevarande året. Blomingen brukar starta i juli/augusti.

Blommorna blir uppemot 5 cm i diameter och är intensivt mörkgula.

På hösten mognar mörkröda bär.

Hur man tar hand som en Vinterhyperikum ’Hidcote’ häck

Innan plantering, säkerställ att jorden är näringsrik och dränerar väl. Den ska både dränera väl och behålla en viss fuktighet – ballansen är viktig. För att hålla näringsinnehållet uppe kan man gödsla med vanlig trädgårdsgödsel varje år. I övrigt är Hidcote en tämligen anspråkslös buske som inte kräver mycket vård för att trivas och håll sig fin.

Vinterhyperikum ’Hidcote’ kan beskäras ganska hårt för att föryngras eller hållas i önskad storlek, men man brukar inte välja denna häck där man vill ha en formklippt häck eftersom sådan flitig putsning reducerar blomningen.

Det är vanligast att beskära på förvåren, men en beskärning under den delen av året brukar göra att blomsprickningen försenas. Det rör sig vanligen bara om någon vecka eller så, men vissa odlare ogillar det så mycket att de beskär efter blomningsperioden istället.

Övrigt

Vinterhyperikum ’Hidcote’ har erhållit den brittiska utmärkelsen The Royal Horticultural Society´s Award of Garden Merit (AGM).