Blodbok

En häck av blodbok är ett fantastiskt blickfång i trädgården och skiljer sig från det mesta eftersom den istället för gröna blad har röda blad. Det här är inte någon egen art av bok, utan blodbokarna är en del av arten Fagus sylvatica – den art av bok som växer vild i stora delar av Europa, inklusive södra Sverige, och som vi är vana att se med gröna blad under sommaren.

Det finns många olika sorter av blodbok, så det är en bra idé att kontrollera exakt vad det är man köper istället för att plocka första bästa i trädgårdshandeln och hoppas på det bästa. Vill du plantera blodbok som häck så finns det vissa sorter som är bättre än andra, och exakt vilken eller vilka som är optimala beror delvis på vilken stil du vill ha på din häck och vilka villkor som råder på växtplatsen. Det är viktigt att skaffa information om just den sort du tänker plantera, eftersom de skiljer sig åt både vad gäller utseende och behov. Du behöver alltså skaffa information om den aktuella sorten för att vara säker på hur bladen kommer att se ut, hur den växer, att den passar för växtpatsen, hur du ska ta hand om den på bästa vis, och så vidare.

Blodbok används inte bara för att anlägga häckar, utan planteras även som solitär och i buskage. Precis som den vanliga grönbladiga versionen av F. sylvatica är blodboken ett träd, så vill man hålla den som en buske lämplig för en häck krävs att man beskär och klipper den korrekt.

Värt att veta är också att hängbok – en typ av F. sylvatica som har hängande grenar – finns tillgänglig inte bara som grönbladig utan också som blodbok. Det är dock inte så vanligt att man använder den som häck. Om du köper blodbok för att använda som häck, dubbelkolla så att du inte råkar köpa en hängblodbok om det inte är en sådan du vill ha.

Bladen på en blodbokshäck

I allmänhet brukar en blodbok ha ljust röda eller rödgröna blad vid bladsprickningen på våren. Sedan mörkar färgen under sommaren, till exempel till purpurrött, bronslila eller brunrött. På hösten är det vanligt att bladen antar en mer brunorange eller kopparröd ton. Exakt vilka bladfärger och nyanser man får och hur de skiftar över tid beror mycket på exakt vilken sort av blodbok det är man har planterat. Vissa har till exempel tydligare inslag av grönt i början av säsongen än andra, och vissa utvecklar under sommaren en så mörk ton av lilaröd att de kan se nästan svarta ut.

Är det här ett bladfällande träd?

Ja, blodboken fäller sina blad, men den brukar inte fälla dem på hösten utan de får vanligen sitta kvar längre än så, tills det är dags för dem att falla av så att nya blad kan utvecklas inför nästa växtsäsong.

En blodbokshäck är inte vintergrön (eller sommargrön heller, om vi ska vara petiga) – men den behåller sina blad över vintern och kan därför fungera som insynsskydd även under den delen av året. När den väl fäller sina blad brukar det inte dröja så länge innan det börjar komma nya, så häcken är i normalfallet bara kal under en mycket begränsad period av året.

Viktigt: Bladen kan falla i förtid!

Ibland händer det att en blodbok förlorar sin blad i förtid, till exempel på grund av en hård höststorm eller för att vintern blir ovanligt kall. Generellt sett är blodbokar som växer som höga träd mer benägna att bli av med löven i förtid, eftersom de är mer utsatta än häckar – som ju brukar hållas betydligt lägre. Det kan dock ske även för häckar, särskilt om de växer på en utsatt plats, till exempel intill ett öppet fält som inte ger häcken någon skydd mot vinden. Det finns alltså inte någon garanti för att bladen sitter kvar under vintersäsongen. Är det mycket viktigt att din häck inte tappar bladen under vintern finns det andra häckväxter som är ett bättre val än blodbok. Med det sagt, så går det att uppmuntra en blodbokshäck att växa sig mycket tät, så att den utgör ett hyffsat bra insynskydd även utan blad. Den kommer dock inte att se lika vacker ut som med sina blad.

Allmänt om att använda blodbokar ur Fagus sylvatica Atropurpurea-Gruppen som häck

I trädgårdshandeln är det ganska vanligt att plantor säljs utan att man får veta exakt vilken kultivar det rör sig om. De märks helt enkelt Blodbok, Fagus sylvatica Blodbok/Atropurpurea, Fagus sylvatica Atropurpurea-Gruppen eller liknande. Här nedanför kommer vi därför att lite allmänt gå igenom information som är sann för många kultivarer av blodbok, men inte nödvändigtvis för alla.

Höjd: Räkna med att plantor som säljs som blodbok kan bli uppemot 10 meter höga. När man använder dem som häckplantor brukar man förstås beskära dem så att de håller sig mycket lägre.

Blomning: Blomningen brukar ske i maj i Sverige och blommorna är gulgröna eller grönaktiga.

Jordmån: Blodbok trivs i mullrik (inte tung) lerjord som dränerar väl. Om jorden är sandig, blanda gärna upp den med mull innan plantering. Blodbok brukar kunna anpassa sig till både surjord och kalkrik basisk jord.

Var passar det med en häck av blodbok?

  • En häck av blodbok passar där man vill ha en häck som växer sig tät och behåller sina blad under en stor del av året.
  • Passar där man vill ha något lite ovanligare – en häck som har röda blad istället för gröna.
  • Passar i ett läge som är full sol eller halvskugga.
  • Passar där man vill ha möjlighet att låta häcken växa sig hög. (Man måste inte hålla en häck av blodbok hög, men möjligheten finns där.)

Var passar det inte med en häck av blodbok?

  • Passar inte i skuggan.
  • Passar inte där man vill ha en städesgrön häck.
  • Passar inte där det är mycket viktigt att bladen inte faller av i förtid.
  • Passar inte i de högre odlingszonerna; de flesta blodbokar klarar sig bara upp till och med odlingszon fyra i Sverige. Det finns dock undantag – i bägge riktningarna.
  • Passar inte där man vill ha häck med taggar eller törnen.

För vilken typ av häck passar det med blodbok?

Det går att formklippa blodbok så att den för tämligen raka linjer, vill man ha en extremt hårt formklippt häck – eller kunna skapa fantasifulla figurer av häcken – finns det andra plantor som är ett mycket bättre val, till exempel buxbom. Det samma gäller den som vill ha en häck som ser ut som en tät, slät vägg på håll.

Häckar av blodbok brukar man nöja sig med att klippa till häckform och hålla dem på önskad höjd och bredd, och så beskära för att uppmuntra att de växer sig täta förstås. Värt att komma ihåg är också att Fagus sylvatica egentligen är ett träd, inte en buske, så begär inte det omöjliga av den.

Beskärning av en blodbokshäck

Om man lämnar en blodbok ifred växer den upp och blir ett träd med hög stam och tydlig krona, så vill man att den ska hålla sig som en buskig häckplanta gäller det att beskära den korrekt.

Den optimala tiden på året för att beskära en blodbok är JAS-perioden, det vill säga månaderna juli, augusti och september. Det brukar dock fungera bra att beskära även utanför denna period, så länge man håller sig inom spannet maj – september/oktober (beroende på lokala förhållanden).

Hur mycket man behöver beskära och putsa på sin blodbokshäck beror delvis på hur strikt man vill hålla den – en striktare form kräver mer jobb. En vanlig tumregel är att klippa två gånger under perioden maj – september/oktober.

En blodbok som trivs och har ett etablerat rotsystem brukar växa 30-75 cm per år.

Tips! Vänta med att beskära nya skott tills de är 20 cm långa.

Samplantering av röda och gröna bokar

Det går att välja en blodbok som trivs under samma förhållanden som en bok som får gröna blad och plantera dem tillsammans för att skapa en häck eller ett buskage som går i både grönt och rött under sommaren, och där bladen utvecklar olika höstfärger.