Hybridsnöbär

Hybridsnöbär är inte någon specifik art, utan precis som namnet anger är det en beteckning som används för hybrider mellan arter i snöbärssläktet (Symphoricarpos). Förutom de vanliga hybriderna innehåller gruppen också en hel del hybridkultivarer. Eftersom de olika buskarna i gruppen kan skilja sig åt på viktiga punkter som vinterhärdighet, skötselbehov, maximal höjd och färg på bären är det viktigt att veta exakt vad det är man köper i trädgårdshandeln. Har man till exempel tänkt sig en 150 cm häck av hybridsnöbär med vita bär är det ju trist att inse att man köpt en kultivar som inte blir högre än 30 cm och får cerisa bär, och så vidare.

Exempel på hybridsnöbär i trädgårdshandeln:

  • Symphoricarpos × chenaultii
  • Symphoricarpos × chenaultii ´Hancock´
  • Symphoricarpos × doorenbosii
  • Symphoricarpos × doorenbosii ’Magical Candy’
  • Symphoricarpos × doorenbosii ’Magical Galaxy’
    • Symphoricarpos × doorenbosii ’Magical Sweet’
  • Symphoricarpos × doorenbosii ´Mother of Pearl`
  • Symphoricarpos × doorenbosii ’White Hedge’

Allmänt om släktet Symphoricarpos

Snöbärssläktet (Symphoricarpos) är ett litet släktet som för närvarande innehåller 15 beskrivna arter, vilka alla är buskar. Släktet ingår i familjen kaprifolväxter (Caprifoliaceae).

Ingen av arterna är hemmahörandes i Europa, utan 14 av arterna kommer från Nord- eller Centralamerika, och så finns det en enda (S. sinensis) som kommer från västra Kina.

Det finns många fåglar som äter bären, men bären är giftiga att förtära för människor. Förtäring av bären kan orsaka symptom som yrsel och kräkningar, och små barn kan bli lätt omtöcknade.

Hybridsnöbärskultivarerna Symphoricarpos × doorenbosii ’Magical Candy’, ’Magical Galaxy’ och ’Magical Sweet’

De här tre kultivarerna kommer alla ur en annan kultivar: Symphoricarpos × doorenbosii ’White Hedge’. De är mycket nära släkt och har samma skötselråd. Alla tre kultivarer i Magical-gruppen blommar från juni och frammåt och får klockformade blommor. Bären är vita hos Magical Galaxy, och rosaaktiga hos de två andra. Bären brukar dyka upp i mitten av augusti och sitter kvar på busken länge – om de inte blir uppätna av hungriga fåglar.

Magical Candy, Magical Galaxy och Magical Sweet blir ungefär 150 cm höga och kring 100 cm bred. Om man vill anlägga en häck är rekommendationen att man planterar 3-4 plantor per löpmeter.

Man kan beskära buskarna för att få önskad höjd och bredd på häcken, men det här är inte plantor som man brukar klippa och ansa strikt. De kan sprida sig med hjälp av rotskott, som man kan behöva rensa bort om man inte vill att häcken ska ta upp för mycket plats.

Hybridsnöbäret Symphoricarpos × chenaultii ´Hancock´

Hybridsnöbäret `Hancock´ är en buske som brukar bli ungefär 60-80 centimeter hög och ofta används för häckar som man inte vill ska bli alltför höga och skymmande. Den passar alltså inte där man vill ha en hög häck som insynsskydd eller vindskydd.

Växtsättet för ´Hancock´ är brett och yvigt, och en häck av hybridsnöbärskultivaren ´Hancock´ kan bli riktigt tätvuxen. Istället för de vanliga vita snöbären får `Hancock´ rosaröda bär.

´Hancock´ är härdig i odlingszonerna I-III i Sverige och mår bäst i sol eller lätt skugga. Vill man vara säker på att bären utvecklar sin berömda rosaröda färg bör man välja ett soligt läge.

`Hancock´ blommar med rosa blommor i juni/juli och blommorna uppskattas av pollinerande insekter.

Om du vill anlägga en häck av `Hancock´ är 3-4 plantor per löpmeter ett bra riktmärke. Innan planteringen är det bra att blanda upp den vanliga trädgårdsjorden med planteringjord och mull, och eventuellt också lite gödsel. Buskarna föredrar jord som är väldränerande, mullrik och näringsrik.

Hybriden som den här kultivaren kommer ur skapades i Franrike år 1912, genom att man korsade S. microphyllus korsades med S. orbiculatus.

Snöbär som invasiv buske i Sverige

Snöbär av arten Symphoricarpos albus och hybridsnöbäret Symphoricarpos × chenaultii är upptagna på ArtDatabankens risklista, som sammanställs av Sveriges lantbruksuniversitet. S. albus är klassificerad som ”Mycket hög risk för invasivitet i Sverige” med hybridsnöbäret Symphoricarpos × chenaultii är klassificerat som ”Hög risk för invasivitet i Sverige”.

Inga andra arter, hybrider eller kultivarer av Symphoricarpos är i skrivande stund klassificerade som riskfyllda av ArtDatabanken SLU.

Inga arter, hybrider eller kultivarer av Symphoricarpos (inte ens S. albus eller Symphoricarpos × chenaultii) är i skrivande stund upptagna på Europeiska Unionens förteckning över invasiva främmande arter. Det är inte förbjudet att till exempel köpa, odla eller föröka snöbär i Sverige eller resten av EU.

För mer infomation:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter.
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/29.-artdatabankens-risklista/rapport_klassifisering_av_frammande_arter2.pdf