Småbladig buxbom (Buxus microphylla)

Buxus microphylla är en städesgrön art av buxbom vars blad inte blir lika stora som hos den i Sverige mer välkända europeiska buxbomen (B. sempervirens). Den småbladiga buxbomen växer inte vild i Europa, utan är hemmahörandes i sydöstra Asien, framförallt i Kina, Vietnam och den koreanska halvön. Det finns också en mycket lång tradition av att odla småbladig buxbom i Japan, och virket används bland annat för att göra traditionella hanko sigill. I Japan odlas även en extra kompaktväxande version kallad Buxus microphylla var. compacta som passar mycket bra för bonsaier.

Underarter och kultivarer

Buxus microphylla delas in i flera underarter, och det finns också kultivarer tillgängliga i trädgårdshandeln. Det är alltså en bra idé att kolla upp vad det är du köper, så att du vet vad du har att förvänta dig.

Här är de underater som för närvarande är erkända:

  • B. m. japonica
  • B. m. kitashimae
  • B. m. pubescens
  • B. m. riparia
  • B. m. tarokoensis

En häck av Buxus microphylla ‘Faulkner’

I den svenska trädgårdshandeln har kultivaren B. m.´Faulkner´ blivit en av de populäraste varianterna av småbladig buxbom, vilket huvudsakligen beror på att den är ovanligt härdig och klarar sig bra till och med odlingszon IV i Sverige. Den går att använda som häckväxt, för buskage och som solitär. När den hålls som solitär är det vanligt att man formklipper den till ett klot.

Trivia: Kultivaren ´Faulkner´ har erhållit The Royal Hortocultural Society´s Award of Garden Merit.

Beskrivning

Storlek: Den småbladiga buxbomen ´Faulkner´ brukar inte växa sig högre än 1,5-2 meter, så den passar inte där man vill ha en mycket hög häck. På bredden kan den bli uppemot 1,5 meter.

Bladverk: Bladen har en rundad form, och de är gröna och glansiga. Precis som man kan förvänta sig är Faulkner städesgrön.

Odlingsråd

Odlingszon: Till och med odlingszon IV i Sverige.

Läge: Trivs i både sol och halvskugga, och brukar också kunna klara sig i något skuggigare lägen.

Jordmån: Faulkner har inte några komplicerad krav på jordmån, men vill man ge sin häck så bra förutsättningar som möjligt kan man luckra upp jorden väl innan plantering och gärna blanda upp den med kompost.

Vattning: Vattna regelbundet under torrperioder. Faulkner är ganska bra på att uthärda torka, men om den tvingas utstå långa perioder av torka blir den svagare och mer känslig mot angrepp, så det är bättre att vattna den.

Gödning: Gödsla med allsidig gödning för att stärka häckens motståndskraft mot sjukdomsangrepp.

Beskärning: Likt många andra buxbomar tål Faulkner hård beskärning och kan formklippas. Vill man göra en rejäl beskärning är vårvintern den bästa tidpunkten på året. Under växtsäsongen kommer du troligen att behöva ansa häcken några gånger. Varken beskärning eller ansning bör göras i gassande sol.

Buxus microphylla japonica

Detta är en ganska liten städesgrön buske som sedan långt tillbaka odlats i Japan. Experterna är oense om huruvida den bör klassificeras som en underart (Buxus microphylla japonica) eller sort Buxus microphylla var. japonica.

Precis som många andra buxbomar går japonica att beskära hårt och formklippa, och den används för både häckar, buskage och som solitär. Det går till och med att beskära den så att den växer som ett litet träd med grönskande krona istället för en buske.

Beskrivning

Storlek: Den här japanska småbladiga buxbomen brukar bli 1-3 meter hög som fullvuxen, men det finns undantag som blir mycket högre än så.

Bladverk: Bladen är ovala och blir 1-2,5 cm långa. Toppen är antingen rundad eller har ett jack.

Bark: Färgen varierar från gråvitt till blekbrunt.

Problem med buxbomsot

Buxus microphylla kan drabbas av svampsjukdomen buxbomsot. Det finns flera olika svampar som kan ligga bakom den här sjukdomen, bland annat Cylindrodadium buxicola och Volutella buxi. Buxbomsot kan bland annat resultera i gulnande blad, att bladen faller av och att barken lossar. Vid allvarliga angrepp kan hela häcken dö. För mer information om buxbomsot och hur man kan förebygga och behandla sjukdomen, besök vår artikel om europeisk buxbom (Buxus sempervirens).