Häckar & Häckväxter

Välkommen till häckar.se.

Häckar

Populära Häckväxter

Det finns väldigt många växter som man kan använda för att skapa häckar.  Vissa växter är dock mycket mer lämpliga för att använde som hävkväxter.  En bra häckväxt skall ha ett tätt växtsätt, tåla att beskäras och förgrena sig väl när de blivit beskurna.  Nedan hittar du några av sveriges mest populära häckväxter.

Vintergröna Häckväxter

Vintergrön thuja häck

Vill du att din häck skall ge dig insynsskydd hela året runt?  I så fall skall du välja en vintergrön art som inte släpper sina löv eller barr under vintern.  Nedan hittar du några exempel på bra vintergröna häckväxter som växer snabbt och skapar täta häckar.

 

 

Blommande häckväxter

Häck av rosa rosor

Nedan hittar du ett urval av blommande häckväxter som kan skapa vackra häckar som är fulla av blommor.

Hur man anlägger en häck

Hur man anlägger en häck

Välj växt

Välj vilken häxkväxt du vill plantera

Sätt ut ett guide snöre

Sätt ut ett guide snöre som hjälper dig att plantera rakt.

Vanliga frågor

Vilken växt är bäst för en tät häck?

Vilken växt som passar bäst för din höck beror på en lång rad olika saker inklusive vart du bor och hur hög din häck skall vara.

Hur hög får en häck vara?

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Den som äger häcken har ansvar över den och ska vårda den i enlighet med god grannsämja. Detta innebär att busken ska vara i en höjd som är normal i förhållande till hur det i övrigt ser ut i området. Det finns inget lagrum som reglerar specifikt vem som bestämmer höjden.

Hur långt från grannan skall man plantera sin häck?

Plantera därför häckar och buskar som är mer än 1 meter höga minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgränsen. Då riskerar de inte att växa utanför tomtgränsen.

Måste jag klippa häcken?

Om du vill ha en tät och fin häck som behåller formen behöver du klippa den regelbundet. De flesta häcksorter mår bra av att klippas lite och ofta. En del häckar, som t ex liguster, tål hård beskärning men långt ifrån alla.

När skall jag klippa min häck?

Lövhäckar går bra att beskära både under våren och under JAS-perioden, alltså juli till september. Behöver du beskära lite kraftigare är vårvintern bästa tidpunkten. Ett undantag är ”blödarna” bok och avenbok som savar för mycket vid vårbeskärning och därför bara bör beskäras under JAS

Har jag rätt att klippa grannens häck?

Viktigt att tänka på är att du bara får ta bort rötter eller grenar som har växt in på din fastighet. Du får alltså inte ta bort hela häcken eller klippa häcken på den del som befinner sig på din grannes tomt

Får man sätta upp häck?

Ja, men tänk på att det finns regler att följa

Behöver man bygglov för att plantera en häck

För att plantera en häck behöver du inget bygglov. Däremot så finns det riktlinjer att ta hänsyn till.

När ska man plantera häck

När du skall plantera din höck beror lite på vilken höckväxt du vill plantera men generellt kan sägas att det är bäst att plantera din höck på våren eller hösten.

Vilken häckväxt växer snabbast

Det finns många häckväxter som växer snabbt

Vad kostar det att anlägga en häck

Hur mycket det kostar att anlägga en häck beror på vilken växt du vill plantera. Att anlägga en häck kan vara relativt billigt om du väljer billiga växter.

Vilken häckväxt skall jag välja?

Svaret på denna fråga beror på var du bor och hur du vill att din häck skall se ut.