Prakthypericum

Prakthypericum (Hypericum calycinum) är en låg vintergrön buske som får vackra gula blommor. Den används huvudsakligen som marktäckare, kantplantering och för att skapa mycket låga häckar. Den passar inte för högre häckar eftersom den brukar sluta växa vid 25-40 cm höjd i Sverige.

När man planterar en häck av prakthypericum brukar tumregeln vara 3-4 plantor per löpmeter, medan den som vill sätta prakthypericum som marktäckare bör sikta på 4-5 plantor per kvadratmeter.

Det här är inte en svensk art utan den hör hemma i Bulgarien och delar av Turkiet, där vi framförallt hittar den i bergsområdet Strandzha och längs Svarta Havets kust. Som trädgårdsväxt har den importerats till många andra delar av Europa och i vissa områden har den förvildat sig, bland annat i delar av Medelhavsregionen.

Prakthypericum tillhör samma släkte som vissa arter som är hemmahörandes i Sverige och är alltså nära släkt med dem, bland annat Äkta johannesört (Hypericum perforatum), Kärrjohannesört (Hypericum tetrapterum), Bergjohannesört (Hypericum montanum), Luden johannesört

(Hypericum hirsutum) och Fyrkantig johannesört (Hypericum maculatum).

Prakthypericum är en populär trädgårdsväxt och det finns idag en hel del kultivarer av den i trädgårdshandeln förutom den rena arten. I den här artiklen kommer vi att fokusera på den rena arten. Om du planterar en kultivar kan det hända att den skiljer sig från information en i den här artiklen vad gäller viktiga faktorer som härdighet, skötselråd och utseende, så kontrollera alltid exakt vad det är du köper och vad som gäller för just den kultivaren.

Var passar det med en häck av prakthypericum?

Härdighet

Prakthypericum passar bara i odlingszon ett och två i Sverige, för den är inte härdig i de övriga odlingszonerna.

Läge

Prakthypericum passar bra för att anlägga en häck som kommer att stå i sol eller halvskugga, däremot är det inte ett lämpligt val för en häck som helt eller delvis kommer att vara mer skuggad än så. Blad som står för skuggigt kan förlora sin mörkgröna färg och istället bli blekt gulgröna.

Höjd

Prakthypericum brukar inte bli högre än 40 cm i Sverige, och det är inte ovanligt att den stannar i växten ännu tidigare än så, kring 20-35 cm. Det är alltså inte en art som passar där man vill ha en hög häck. Däremot kan den bli mycket fin som låg häck eller kantplantering.

Vintergrön

Prakthypericum räknas till de vintergröna växterna eftersom den behåller sina blad över vintern. Värt att veta är dock att bladens färg ändras från grönt till lila på hösten.

Blomning

Prakthypericum får starkt gula blommor och passar där man vill ha en blommande häck. Blomsäsongen infaller vanligen juli – september i Sverige, så prakthypericum kan vara ett bra komplement till buskar i trädgården som blommar under vår och försommar.Beskrivning av Hypericum calycinum

Växtsätt

Prakthypericum växer som marktäckare eller låg buske. Här i Sverige brukar den hålla sig i spannet 20 cm – 40 cm som fullvuxen, men i delar av Europa där klimatet är mer gynnsamt för arten händer det att man träffar på buskar som överstiger en meter på höjden.

Prakthypericum kan sprida ut sig genom att bilda underjordiska stammar.

Bladen

Bladen är mörkgröna på sommaren och blir lila på hösten. Undersidan av bladet är blågrönt.

Bladen är äggformade och blir ungefär 10 cm långa.

Det här är en vintergrön växt.

Blomning

I Sverige brukar blomningen ske i juli – september, men i varmare klimatzoner förekommer det att blomningen startar tidigare än så.

Blommorna är starkt gula, inklusive gula ståndare, och syns tydligt i trädgården. De sitter antingen ensamma eller tillsammans i små grupper bestående av två eller tre blommor. Blomman blir 3-5 cm i diameter och har fem kronblad.

Att sköta om en häck av prakthypercium

En häck av prakthypericum bör planteras så att den växer i sol och/eller halvskugga, men i soliga lägen finns en risk för att den blir skadad av stark sol under våren så man kan behöva skydda den under den delen av året. Denna känslighet är inte unik för prakthypericum utan den gäller för många vintergröna och städesgröna växter.

Vad gäller jordmån så är det bäst att plantera häcken i jord som dränerar väl och gärna har en hel del sand i sig. Om jorden dessutom är sur är det ett extra plus. I övrigt har prakthypericum inte några komplicerade krav på jordmånen. För att hålla näringsinnehållet i jorden uppe kan man gödsla med vanlig trädgårdsgödsel en gång per år.

Man behöver normalt inte beskära prakthypericum, men givetvis kan det vara bra att inspektera buskarna på förvåren och ta bort eventuella döda eller skadade grenar.

Om man har en gammal häck som blivit brun och ser trist ut kan man föryngra den genom att klippa ned den rejält på våren så att bara 15 cm av den återstår ovanför markytan.