Japansk lärk

Japansk lärk (Larix kaempferi) är ett barrträd som fäller sin barr på hösten och får nya på våren. Det är grönt under sommaren och barren får sedan vackra gyllengula höstfärger innan de faller av.

Både den vilda arten och flera olika kultivarer har blivit populära som trädgårdsväxter här i Europa, och arten odlas även för sitt virke i bland annat Storbritannien och Irland. Att använda sig av virket är en tradition som går långt tillbaka i hemlandet Japan, där det här trädet heter Karamatsu (唐松).

Den rena arten blir 20-40 meter hög om omständigheterna tillåter, men det finns kultivarer som håller sig betydligt lägre, till exempel ’Diane’ och ’Stiff Weeping’ som slutar växa kring två meters höjd, ‘Blue Dwarf’ som vanligen stannar under 1,5 meter och ‘Nana’ som blir ungefär en meter hög. Värt att veta är att även i naturen växer L. kaempferi som en buske snarare än träd kring trädgränsen på höga berg i Japan.

Arten japansk lärk (L. kaempferi) tillhör Lärkträdsläktet (Larix) i familjen Tallväxter (Pinaceae).

Beskrivning av japansk lärk

Storlek och växtsätt

Japansk lärk är under normala förhållanden ett upprättväxande träd, men nära trädgränsen kan den istället växa som en buske. Vill man använda japanska lärkar för att skapa en häck i trädgården behöver man beskära dem korrekt för att skapa en häckform istället för att låta dem dra iväg och bli höga fristående träd med kronor.

Utan beskärning blir japansk lärk 20-40 meter hög och 10-15 meter bred, om förhållandena tillåter.

Den naturliga växtformen för japansk lärk är att bilda en spetsigt avsmalnande, kägelformad och mycket öppen krona. Förgreningen är horisontell, men extra tunga grenar kan börja hänga ned lite grann.

Den japanska lärken producerar två olika sorters skott:

  • De långa skotten som blir 10-50 cm långa. På dessa bildar flera knoppar.
  • De korta skotten som blir 1-2 mm långa. På ett sådant skott sitter en enda knopp.Tillväxttakt

Om den trivs kommer japansk lärk att växa till sig mycket snabbt till en början. Så småningom minskar tillväxthastigheten.

Barr

Barren är gröna till blågröna och sitter i knippen med uppemot 40-50 barr per knippe. Ett barr är ungefär 2-5 cm långt.

På hösten får de vackra höstfärger i olika nyanser innan de faller av inför vintern. Trädet står sedan utan barr tills på våren när det kommer nya.

Bark

Barken kan variera i färg från gråbrun till rödaktig. På stammen bildas tjock, fjällande bark.

Grenarna är rödbruna och lite ludna.

Blomning

Blomningen brukar ske i april. Blommorna är gulaktiga till limegröna i färgen.

Kottar

Kottarna blir bara 2-3,5 centimeter långa och är alltså betydligt mindre än kottarna hos till exempel den svenska granen. De är koniska eller äggformade och täcks av 30-50 stycken fjäll. Som omogen är kotten grön, sedan blir den allt brunare i takt med att fröna mognar. När fröna är redo kommer kotten att öppna sig och släppa ut dem. Det brukar ta 4-6 månader mellan pollinering och frösläpp. Efter att fröna har släppts ut fortsätter kottarna att sitta kvar på lärkträdet. De kan hänga kvar i flera års tid, och skiftar gradvis färg från brun till matt gråsvart.

Var passar det med en häck av japansk lärk?

I odlingszon I-V i Sverige

Japansk lärk är härdig i odlingszonerna I-V i Sverige, vilket innebär att den här arten fungerar i en förhållandevis stor del av landet. Bor man längs östkusten sträcker sig odlingszon fem en bra bit norr om Skellefteå. I indlandet går däremot gränsen mot odlingszon sex betydligt längre söder ut; Borlänge ligger i odlingszon fem men Mora är i odlingszon sex.

Läge

  • Japansk lärk passar för en häck i sol eller halvskugga. Är det skuggigare än så bör man välja någon annan häckväxt som hanterar skugga bättre.
  • Japansk lärk brukar klara av blåst väl och kan planteras i öppna, utsatta lägen.
  • Japansk lärk har bra tolerans mot salta vindar.

Japansk lärk passar inte där du vill ha en vintergrön eller städesgrön häck

En anledning till att barrväxter är populära val som häckväxter är att det finns så många städesgröna barrväxter att välja mellan. Japansk lärk är dock varken vintergrön eller städesgrön – den fäller sina barr på hösten och får inte några nya förrän på våren. Japansk lärk passar alltså inte där man vill ha en barrträdshäck som behåller sina barr året runt.

Skötselråd för japansk lärk

Avstånd

När man anlägger en häck av japansk lärk brukar man sätta plantorna 40 cm från varandra.

Jordmån

Japansk lärk är ganska anpassningsbar, men man bör undvika sur jord. Bäst är att plantera häcken i jord som dränerar väl och är rik på mull och näringsämnen. Jorden bör hålla fukt utan att vara blöt. Blanda gärna upp den vanliga trädgårdsjorden med mull och planteringsjord innan plantering. Vid behov kan man också tillsätta barkmull.

Gödning

Vanlig trädgårdsgödsel eller naturgödsel brukar fungera bra. Japansk lärk har inte några komplicerade gödselkrav.

Beskärning

Japansk lärk är ett träd och kommer att bli 20-40 meter högt om man låter det växa fritt och omständigheterna är goda. Vill man använda arten som häck gäller det alltså att beskära den korrekt – både för att få häckform istället för trädform och för att hålla häcken på rimlig häckhöjd.

Tänk också på att det finns många kultivarer i handeln och de kan skilja sig åt på olika vis från den rena arten, bland annat vad gäller växtsätt och maxhöjd. Vill du använda japansk lärk för att skapa en riktigt hög häck gäller det alltså att inte råka köpa en kultivar som slutar växa när den blivit 150 cm hög, och så vidare. Som alltid gäller det att hålla kolla på exakt vad det är man köper för häckplantor för att undvika negativa överraskningar.

Några viktiga punkter gällande beskärning:

  • Japansk lärk tål hård beskärning och kan formklippas.
  • Den allmänna rekomendationen är att man låter häckplantorna av japansk häck växa fritt uppåt ända tills de har nått önskad sluthöjd – först då klipper man toppskottet.
  • Sidorna av häcken börjar man däremot klippa mot önskad form redan under första året. Klipp sidorna med vis lutning så att basen blir bredare än toppen. Om man klipper helt lodrätt ökar man risken för att häcken blir kal nedtill.
  • Klipp på årsskotten varje sommar. Klipp inte förrän årsskotten har hunnit utvecklas. Det är viktigt att göra detta varje år eftersom lärk inte bryter på brun ved.
  • Japansk lärk tål inte att klippas ned till gammal ved.

Naturligt utbredningsområde och miljö för det japanska lärkträdet

Den japanska lärken växer vild på Honshu, den största av de japanska öarna. Det är framförallt regionerna Chūbu and Kantō som har vilda bestånd av den här arten. Värt att tänka på är dock att det finns en lång tradition av att plantera lärk i Japan för virkets skull, och det kan ibland vara svårt att veta säkert om ett visst bestånd verkligen är vilt eller om det rör sig om en gammal plantering eller avkommor från en sådan.

Den typiska miljön för vild Larix kaempferi är kullar och bergstrakter från ungefär 500 meter över havet till 2 900 meters höjd. Japansk lärk hittas framförallt på jordar som dränerar väl – den trivs inte i blöt jord. Att jorden dränerar väl blir extra viktigt i dessa områden eftersom de under vissa delar av året får väldigt mycket regn och på våren vanligen behöver hantera stora mängder smältande snö.

Japansk lärk växer ofta i skogar tillsammans med andra barrträd, till exempel nordlig japansk hemlockgran (Tsuga diversifolia), japansk tall (Picea jezoensis), fujigran (Abies veitchii) och nikkogran (Abies homolepis). I de nedre delarna av artens utbredningsområde växer även lövträd.