Klätterbenved

Klätterbenved (Eunymous fortune) kan användas för att skapa mycket låga fristående häckar, men det går också att använda den för att täcka till exempel staket och murar vertikalt, och när den har den typen av stöd kan den växa sig mycket högre. Utan stöd blir den en lågväxande buske, och utan häckbeskärning breder den ut sig och blir en marktäckare. Den är en populär marktäckare både för plan mark och slänter, och kan med fördel begagnas för att fylla ut glapp i planteringar. Den överlever i både soliga och halvskuggiga lägen, och brukar trivas som undervegetation i buskage.

Arten delas in flera underarter, bland annat E. f. radicans och E. f. villosus.

Beskrivning av Eunymous fortune

Bladverk

Det här är en städesgrön växt. Bladen är gröna, med fintandade kanter. De blir ungefär 2-6 cm långa och 1-3 cm breda. Till formen är de elliptiska eller elliptiska med dragning mot äggform.

Blomning

Blommorna är inte särskilt iögonfallande och brukar bli ungefär 5 mm i diameter. Varje blomma har fyra små gröngula kronblad.

Frökapsel

Fruktkapseln är slät och behöver spricka upp för att fröna ska kunna sprida sig. Fröhyllena är rödaktiga.

Klätterbenvedens två faser

Klätterbenveden har två faser: den juvenila klätterfasen och en vuxen fas då den blommar och sätter frö.

Under klätterfasen växer den sig större och fäster sig vid det den klänger på genom att skicka ut små rötter från stammen. (Det är samma princip som hos murgröna.) Under den här fasen blommar den inte, utan inriktar sig på att bli större.

Det är först senare, när plantan har nått den vuxna fasen, som klätterbenveden kommer att börja blomma och sätta frö. I skuggiga lägen brukar denna fas inte inträffa förrän plantan har klättrat så högt upp att den börjar få mer sol, till exempel för att den nått upp till kronan på ett träd.

Om sticklingar

Om du tar en stickling från en stam som har nått den vuxna fasen kommer sticklingen inte att utvecklas till en planta som går igenom en juvenil klätterfas. Detta innebär i sin tur att den inte kan bli en klätterväxt, utan bara kan användas som marktäckare, låg friväxande buske eller låg häck som inte klättrar på något.

Det finns vissa kultivarer i handeln som har sitt ursprung i sticklingar som var i vuxen-fas och som därför inte klättrar, till exempel den omtyckta Moon Shadow.

Är klätterbenved en svensk art?

Nej, det är inte ens en europeisk art. Sitt ursprung har den i östra Asien, där den växer vild på platser som Kina, koreanska halvön, indiska subkontinenten, halvön Indochina och Filipinerna. Den hittas i flera olika miljöer, och att den klarar av att växa både i sol och skugga gör att den återfinns både i täta skuggiga skogar och ute på mer öppna buskiga slätter. Från Kina har den rapporterats hela vägen från havsnivå upp till ungefär 3400 meters höjd.

Klätterbenved är inte listad som en problematisk invasiv art i Sverige, det är den däremot i USA och delar av Kanada.

Som kuriosa kan nämnas att Eunymous fortune är namngiven efter den skottske botanikern Robert Fortune som genomförde flera framgångsrika växtinsamlingsresor i östra Asien under 1800-talet.

Det finns många kultivarer i handeln

Klätterbenved är en populär växt i trädgårdar och parker, och det finns numera många olika kultivarer att välja mellan. De flesta (men inte alla) härör från underarten E. f. radicans.

Kultivarerna skiljer sig från arten på olika vis, så innan du köper en kultivar är det en bra idé att ta reda på vilka egenskaper den har, så att du vet vad du har att förvänta dig och hur den bör tas om hand. Det handlar inte bara om utseende, utan även om andra frågor. Till exempel varierar härdigheten mellan de olika kultivarerna, så en odlingszon som passar bra för en viss kultivar kan vara helt fel för en annan.

Exempel på populära och välkända kultivarer av klätterbenved är Emerald Gaiety, Emerald ´n´Gold, Emerald Suprise, Moon Shadow, Wolong Ghost och Kewensis.

Emerald Gaiety och Emerald ´n´ Gold

Emerald Gaiety och Emerald ´n´ Gold har båda blivit populära bland odlare som gillar brokbladig klätterbenved. Emerald Gaiety får blad som är både gröna och vita, medan Emerald ´n´ Gold får blad som är både gröna och gula. Bägge är städesgröna och fungerar som både marktäckare, låg häck och klätterväxt på till exempel murar. Om man odlar dem som en låg häck utan något att klättra på kan man räkna med att de inte blir högre än ungefär en halvmeter.

En viktig skillnad mellan de båda är att Emerald Gaiety är härdig ända till och med odlingszon fem i Sverige, medan dess gulbrokiga släkting bara klarar sig till och med odlingszon tre. I övrigt har de liknande krav – de är anspråkslösa vad gäller jordmån och de överlever i både sol, halvskugga och lite skuggigare lägen.