Knapphyperikum

Knapphyperikum (Hypericum galioides) är en buske i släktet Johannesörter som får gula blommor under sommaren och brukar användas som solitär, i buskage och för att skapa ganska låga häckar i trädgården. I Sverige brukar arten inte bli högre än 1,5 meter men i mildare klimat finns det exemplar som överstiger 1,8 meter.

Det finns olika kultivarer tillgängliga i trädgårdshandeln och den som just nu är vanligast i Sverige är Knapphyperikum ´Gemo´. Den brukar inte bli högre än en meter i Sverige och kan därför användas där man vill ha en så låg häck.

Är knapphyperikum en svensk art?

Nej, det här är inte en svensk art utan den kommer från sydöstra USA. Dess naturliga utbredningsområde löper längs östkusten från North Carolina till Florida, och väster ut till västra Texas. Dock saknas den i större delen av Mississippideltat.

Knapphyperikum är inte listad som invasiv art i Sverige eller Europeiska Unionen. Den är inte upptagen på EU:s lista över växtarter som klassats som invasiva främmande arter inom EU.

Om arten knapphyperikum (Hypericum galioides)

Naturlig miljö i det vilda

I naturen i USA växer knapphyperikum i våta och fuktiga miljöer, till exempel träsk, blöta barrskogar, flodbankar, flodslätter, områden kring sjöar, och liknande.

Växtsätt och höjd

Det här är en upprätt växande buske som kan bli uppemot 1,8 meter hög som förhållandena är gynnsamma, men som i Sverige inte brukar bli högre än 1,5 meter.

Bladverk

Bladen är gröna och smala. De kan bli 15-35 cm långa, och håller sig vanligen smalare än 7 mm.

Blomning

Knapphyperikum blommar under sommaren, mellan juni och augusti, och blomningsperioden kan pågå länge. Blommorna är små (9-14 mm i diameter) och har fem starkt gula kronblad och 60-120 ståndare.

Frukter

Frukten är tredelad, äggformad och bara 4-6 mm lång.

Var passar det att anlägga en häck av kultivaren Knapphyperikum ´Gemo´?

Gemo är en kultivar av knapphyperikum som blivit mycket omtyckt i Sverige och det är ofta enklare att hitta Gemo i trädgårdsbutikerna än den rena arten. Här nedanför kommer vi att ta en närmare titt på var det kan passa att anlägga en häck en knapphyperikum.

I odlingszon I-III, eventuellt även IV

Knapphyperikum ´Gemo´ är klassad som vinterhärdig i odlingszon I-III i Sverige och rekommenderas alltså bara för de allra mildaste odlingszonerna i vårt land. Det finns dock exempel på häckar av `Gemo´ som klarar sig bra även i odlingszon IV, framförallt i skyddade lägen.

I sol och halvskugga

Knapphyperikum ´Gemo´ rekommenderas för en häck som kommer att befinna sig i sol och/eller halvskugga. Blir det skuggigare än så kan det bli för tufft för ´Gemo´.

Där du vill ha en häck som inte överstiger en meter

Gemo används med fördel där man vill skapa häckar som inte blir högre än en meter, eftersom den här kultivaren normalt inte överstiger den höjden.

Där du vill ha en vintergrön häck

Knapphyperikum ´Gemo´ är en vintergrön buske som får mörkgröna, glänsande blad.

Där du vill ha en blommande häck

Knapphyperikum ´Gemo´ passar där man vill ha en blommande häck som tar vid när de klassiska vår- och försommarbuskar har slutat blomma. Gemo brukar börja blomma i juli och fortsätter sedan blomma hela sommarsäsongen, och ofta en bra bit in i september. Under gynnsamma förhållanden kan blomningen till och med fortsätta till början av oktober. Blommorna är mörkgula, enkla, borstliknande och har inte någon stark doft.

Där du inte villl ha en strikt klipp häck

Vill man ha en strikt klippt häck som blir som en slät grön vägg i trädgården finns det andra buskar som är mer lämpliga. En häck av knapphyperikum `Gemo` brukar man låta växa tämligen fritt och som den vill, och bara gripa in när det är helt nödvändigt. Ofta fungerar det bra att inte beskära den. Blir det ändå nödvändigt är den så kallade JAS-perioden bäst (Juli-Augusti-September), men det sammanfaller med blomningsperioden så det är inte något man vill göra rutinmässigt.

Där jorden är medelfuktig

`Gemo´ trivs bäst där jorden är medelfuktig. Jordmånen och dess förmåga att både dränera och behålla fukt är dock en faktor som du själv kan påverka, så du behöver inte ge upp dina drömmar om en Gemohäck bara för att jorden på platsen i dagsläget inte är optimal. Vill du anlägga en häck av ´Gemo´ och den vanliga trädgårdsjorden på platsen inte är ideal kan du förbättra den i samband med planteringen, genom att blanda upp den med till exempel planteringsjord och mull. Exakt vad du behöver göra beror förstås på utgångsläget; dränerar jorden för dåligt behöver du öka dräneringsförmågan, och blir den snustorr snabbt behöver du öka dess förmåga att behålla fukt. Som alltid gäller det att hitta en bra ballans.

Vad gäller näring har Gemo inte några komplicerade krav, utan man kan gödsla med vanlig trädgårdsgödsel eller naturgödsel.