Hybrididegran: Taxus × media

Hybrididegranen Taxus x media är en korsning mellan arterna Taxus baccata och Taxus cuspidata. De finns flera olika kultivarer av den här hybriden att köpa i trädgårdshandeln och de flesta av dem håller sig betydligt lägre än Taxus baccata och har ett bredare, mer buskigt växtsätt. Om man vill anlägga en häck av Taxus x media är det viktigt att man väljer rätt kultivar, särskilt om man vill ha en hög häck. Det finns nämligen gott om kultivarer som håller sig riktigt låga och istället sprider ut sig åt sidorna.

Taxus baccata är den art av idegran som växer vilt i Sverige, och den förekommer i stora delar av Europa, plus några områden i västligaste Asien och nordligaste Afrika. Taxus cuspidata förekommer däremot inte naturligt i Europa utan är hemmahörandes i östra Asien, framförallt i Japan, nordöstra Kina, den koreanska halvön och sydöstra Ryssland.

Äran för att ha korsat T. baccata med T. cuspidata och gjort hybriden populär som prydnadsväxt brukar ges ås odlaren T.D. Hatfield som var aktiv i Massachuesetts, USA i början av 1900-talet.

Var passar det med en häck av hybrididegranen Taxus x media?

  • Till och med växtzon fyra i Sverige.
  • I soliga och halvskuggiga lägen.
  • Där du vill ha en tät och städesgrön häck som inte kräver mycket ompyssling. Som insynsskydd fungerar en häck av Taxus x media bra året runt.

Tips! Precis som många andra vintergröna växter kan idegran ta skada av stark vårsol. Man kan därför behöva skydda den under den perioden för att undvika torkskador.

Exempel på kultivarer av Taxus x media

Hicksii

Hicksii är en kultivar som blir förhållandevis hög för att vara en Taxus x media och i Sverige har den blivit populär för att skapa höga, städesgröna häckar som inte kräver mycket skötsel. Hicksii kan växa sig riktigt tät och frodig och utgöra ett bra insynskydd året runt. Man kan räkna med att den blir 3-6 meter hög som fullvuxen. Den klarar av att beskäras tämligen hår och det går att formklippa den.

Om du vill plantera en Hicksii häck är tumregeln 2-3 plantor per löpmeter.

I Sverige är Hicksii härdig till och med odlingszon fyra. Den trivs i både sol och halvskugga, men bör inte planteras i mer skugga än så.

Allra bäst mår Hicksii i jord som dränerar väl, men samtidigt kan behålla en del fukt istället för att snabbt torka ut helt. Jorden får gärna vara mullrik och näringsrik. Gödsla varje år för att hålla näringsinnehållet uppe.

Densiformis

Den här kultivaren brukar inte bli högre än 150-200 cm som fullvuxen, så den passar inte där man vill ha en högre häck. Den har en naturlig tendens att växa sig tät, men också att sprida ut sig på bredden, så det gäller att beskära den rätt och tillräckligt mycket om man inte har oändligt med plats för en häck att breda ut sig.

Kelsey

Kultivaren Kelsey brukar bli 3,5-4,5 meter hög som fullvuxen, och om man inte beskär den väller den ut och blir över tid ungefär tre meter bred. Den har en naturlig tendens att skapa flera stammar.

Giftinformation om idegran

Många delar av en idegran är giftiga att förtära för däggdjur, och detta inkluderar bland annat grenar, barr och frön. Det röda frukthöljet kring fröet är inte giftigt, men tänk på att det sitter kring ett giftigt frö.

Det finns sterila varianter av Taxus x media som producerar få eller inga frön och frukter (bär).

För mer information, besök Giftinformationscentralen. Om läget är akut, ring det vanliga larmnumret 112.