Norsk brudspirea

Norsk brudspirea, som också säljs som norsk spirea , är en buske som under blomningsperioden i april/maj blir översållad av massor av små vita blommor. Den här busken blir ungefär 1,5 meter hög som fullvuxen och passar för lösa, friväxande häckar som inte beskärs hårt. I Sverige är den härdig ända upp till och med odlingszon sju.

Norsk brudspirea är inte någon art, utan en kultivar av en hybrid. Det formella namnet är Spirea. × cinerea ’Grefsheim’. Det rör sig alltså om en kultivar vid namn Grefsheim som kommer från hybriden Spirea x cinerea. Cinerera betyder askfärgad på latin, och hybriden får grågröna istället för rent gröna blad. Hybriden Spirea x cinerea är en korsning mellan Spirea hypericifolia (Rysk spirea) och Spirea cana (Gråspirea).

Var passar det med en häck av norsk brudspirea?

Odlingszon

En häck av norsk brudspirea passar i en stor del av landet, eftersom den här kultivaren är härdig i odlingszon I-VII i Sverige.

Läge

En häck av norsk brudspirea passar bäst i ett soligt läge. Den här kultivaren brukar överleva även i halvskugga, men det är svårare för den att frodas.

Storlek

Norsk brudspirea brukar inte bli högre än 1,5 meter så den passar inte där man vill ha en hög häck. Däremot passar den utmärkt där man vill ha en lättskött häck som man inte måste hålla efter för att den inte ska dra iväg och bli hög.

Insynsskydd

Det här är inte en städesgrön buske. Den fäller sina löv inför vintern och sedan kommer det inte några nya förrän lövsprickingen på våren. Under den kalla årstiden står den tämligen naken. Dessutom blir den bara kring 1,5 meter som fullvuxen, så norsk brudspirea passar inte där man vill ha en hög, tät och grön häck som ger bra insynsskydd året runt.

Formklippning

Det går att häcklippa norsk brudspirea varsamt, men det här är inte en buske som passar om du vill skapa en riktigt strikt formklippt häck som blir som en slät grön vägg i trädgården – eller en häck som kan klippas strikt i olika former. Norsk brudspirea kommer till sin fulla rätt när en får en hel del frihet. Dessutom är blommorna en viktig del av brudspirean för de flesta, och om man klipper hårt reduceras blomningen.

Beskrivning av norsk brudspirea

Storlek

Norsk brudspirea blir ungefär 1,5 meter både på höjden och bredden. Tillväxten kan vara ganska långsam, särskilt i högre odlingszoner.

Höjden är en viktig skillnad mellan vanlig brudspirea (Spiraea × arguta) och norsk brudspirea, och en vanlig brudspirea kan bli uppemot 2,5 meter hög.

Blad

Detta är en lövfällande buske som har grå-gröna blad. Bladen är antingen helbräddade eller har 1-3 tänder i spetsen.

Bladen är en punkt där norsk brudspirea skiljer sig från den vanliga brudspirean. Den vanliga brudspirean (Spiraea × arguta) har blad som är omvänt lansetttlika eller avlångt omvänt äggrunda till formen, och det är vanligt att de är dubbeltandade.

Blomning

Blomningen sker vanligen i april/maj. Varje enskild blomma är liten, ungefär 8 mm, men de sitter tillsammans i grupper, och grenarna bli vanligen helt översållade av blommor. Blommorna lockar till sig fjärilar.

På en norsk brudspirea är ståndarna längre än kronbladen, och på en vanlig brudspirea (Spiraea × arguta) är det tvärt om – kronbladen är längre än ståndarna.

Att sköta om en häck av norsk brudspirea

Norsk brudspirea är inte en buske som har komplicerade krav och den kräver inte heller mycket skötsel. Behovet av vatten är genomsnittligt och det samma gäller näringsbehovet. Eftersom den här busken blir finast när den får växa ganska fritt – även som häck – behöver man inte heller lägga mycket tid på att putsa och beskära. Däremot är det bra att gallra häcken varje år. Gallra den från basen under vårvintern för att hålla häcken i gott skick. Om du behöver forma häcken för att bibehålla någorlunda häckform är bästa tidpunkten för det direkt efter att blomningsperioden tagit slut.

Innan du planterar norsk brudspirea, kontrollera att jorden dränerar väl men samtidigt klarar av att hålla kvar en del fukt. Det ska inte vara extremt åt något håll. Vid behov, förbättra jorden innan planteringen. Du kan också behöva tillsätta gödning. Vad gäller pH-värdet så klarar norsk brudspirea av både sur, neutral och basisk jord (inom rimliga gränser).

När man anlägger en häck av norsk brudspirea brukar man sätta 3-4 plantor per löpmeter.