Krypoxbär

Krypoxbär (Cotoneaster dammeri) är en låg växt och passar därför inte där man vill ha en hög häck. Däremot kan den vara ett fint val för riktigt låga häckar, till exempel låga häckar längs stigar i trädgården där man inte vill begränsa siktfältet. Den vilda formen av krypoxbär brukar bli 30-40 cm hög som fullvuxen och det finns kultivarer som håller sig ännu lägre än så.

Krypoxbär används inte bara för låga häckar utan är också en populär marktäckare. Den har vanligen inga problem med att klara sig i till exempel stenpartier och på sluttningar, och har inte något behov av djup jord eftersom den ändå inte kan utveckla något djupgående rotsystem. Rotsystemet hos krypoxbär består av fint förgrenade rötter som alla håller sig ganska nära markytan. Detta är bra att komma ihåg under torrperioder – finns det inte fukt i jorden nära markytan finns det inte någon fukt som krypoxbäret kan få tag på. En väletablerat planta är inte jättekänslig mot torka, men inträffar det en längre torrperiod bör man vattna den, för den har inte några djupa rötter som kan hitta vatten långt ned i jorden.

I naturen växer krypoxbär huvudsakligen i bergstrakter, från ungefär 1 300 meters höjd upp till cirka 4 000 meters höjd. Den kan klara sig i flera olika sorters biotoper, och växer till exempel både tämligen exponerad på klippor och mer skyddad i öppna blandskogar. Det naturliga utbredningsområdet för krypoxbär är centrala och södra Kina samt Tibet, men den odlas som prydnadsväxt i många andra delar av världen, och förekommer numera förvildad i delar av Europa.

Krypoxbär – en mycket låg häck

Den vilda arten Cotoneaster dammeri brukar inte bli högre än 30-40 centimeter, och det finns kultivarer i trädgårdshandeln som håller sig ännu lägre. Det här är alltså inte en planta som passar där man vill ha en hög eller ens medelhög häck, utan den används för väldigt låga häckar – till exempel sådana som löper längs stigar i trädgården där man inte vill skymma sikten.

Bladen är mörkgröna på sommaren och får sedan höstfärger i lila eller purpur. Det finns kultivarer som fungerar annorlunda, så kolla alltid upp just de plantor du överväger att köpa. Den vilda arten har äggformade, blanka blad med tunna spetsar och släta kanter. Bladen är läderartade och kan variera i storlek mellan 8 mm och 20 mm.

Blomningen sker vanligen i maj – juni och då får busken vita blommor med rosa inslag. Blommorna är bara 5 mm stora och sitter antingen ensamma eller 2-3 stycken tillsammans. De har en angenäm doft.

Frukterna är klarrödda när de mognat och blir ungefär 5 mm i diameter. De sitter kvar på busken långt in på vintern.

Man kan skapa rotade skott av krypoxbär genom att se till att en del av en gren som fortfarande sitter kvar på busken hamnar under jord, då kommer den att börja producera rötter istället för blad där.

Underarter och kultivarer

Arten Cotoneaster dammeri delas in i två underater: den ena är nominatformen Cotoneaster dammeri dammeri och den andra är Cotoneaster dammeri radicans.

Eftersom det här är en populär trädgårdsväxt har det också tagits fram flera olika kultivarer som går att köpa i trädgårdshandeln, till exempel Royal Beauty, Coral Beauty, Skogholm och Eichholz.

Kultivaren Cotoneaster drammeri ´Coral Beauty´

Användning: Marktäckare, marktäckare för slänter, stenpartier, väldigt låga häckar, kantplantering, i kruka utomhus, bonsai

Höjd: Brukar inte bli högre än 30 cm

Växtsätt: Lågväxande buske som får överhängade skott som breder ut sig efter marken.

Rotsystem: Grunt rotsystem av fint förgrenade rötter

Blad: Små blad som sitter kvar över vintern. Blanden är ovala, gröna och blanka.

Blommor: Blommar med vita blommor i maj/juni.

Frukt: Små röda frukter (bär) mognar på hösten.

Härdighet: Odlingszon I-III i Sverige

Läge: Sol eller halvskugga

Vattning: En nyplanterad Coral Beauty är mer känslig mot uttorkning än en som hunnit etablera sig. En etablerad planta klarar sig vanligen bra genom kortare torrperioder, men vattna om torkan blir längre.

Jordmån: Näringsrik jord som dränerar väl, gärna mullrik

Gödning: Gödsla under tidig vår

Beskärning: Lämplig beskärning beror på vad man vill använda krypoxbäret till. En häck behöver klippas till önskad form varje år, medan en marktäckare kan tillåtas sprida ut sig mer fritt. Coral Beauty tål hård beskärning. Om den behöver föryngras kan man till och med beskära den ned till basen.