Bruddeutzia

Bruddeutzia (Deutzia gracilis) är en buske från Japan och Taiwan som blir översållad av vita, klockformade blommor i maj-juni. I trädgården planteras den både som solitär, i buskage och som häck. Den brukar inte bli mer än någon meter i Sverige och kan bli betydligt bredare än vad den är hög. Den passar där man vill ha en låg och yvig häck med hängande grenar och vackra, vita blommor.

Det naturliga utbredningsområdet för arten Deutzia gracilis är Taiwan och de japanska öarna Honshū, Kyushu and Shikoku. Den hittas framförallt i fuktiga skogar och busklandskap, där den växer i sol eller lätt skugga. Bruddeutzia verkar inte klara sig bra på kalkrika jordar och den föredrar neutral eller sur jord. Jordmånen kan vara humusrik, sandig eller grusig.

Det är inte bara den rena arten som säljs i trädgårdshandeln utan där finns också diverse olika hybrider och kultivarer. I den här artikeln kommer vi att fokusera på häckar av den rena arten, så om du vill köpa en hybrid eller kultivar är det viktigt att du är medveten om att den kan skilja sig från den rena arten på flera viktiga punkter, inklusive utseende, höjd, vinterhärdighet och skötselråd. Det finns till exempel versioner som blommar med rosa blommor istället för vita, till exempel Deutzia × rosea (syn. Deutzia gracilis ’Rosea’).

Var passar det med en häck av bruddeutzia?

I odlingszon I-III, ibland även IV

Bruddeutzia är härdig till odlingszonerna I-III i Sverige, och det finns också exempel på häckar av bruddeutzia som klarar sig bra i gynnsamma lägen i odlingszon IV.

Där det är sol eller halvskugga

Bruddeutzia trivs i soliga och halvskuggiga lägen. Den kan överleva där det är lite skuggigare än så, men det kommer att vara tuffare för den och den kan bli mer känslig på grund av solbristen.

Där du vill ha en ganska låg häck

Bruddeutzian brukar blir ungefär en meter hög i Sverige, så den är inte ett bra val där man vill ha en hög häck. Det finns exempel på buskar som blivit högre än så i Sverige, men det är inte något man kan räkna säkert med så man har oddsen emot sig om man planterar en häck av bruddeutzia och hoppas att den ska bli betydligt högre än en meter.

Där du vill ha en yvig och blommande häck

Bruddeutzia rekommenderas inte för den som vill skapa en mycket strikt, formklippt häck som är som en slät grön vägg kring trädgården. Däremot är bruddeutzia ett bra val där man vill ha en yvig häck vars smala stammar böjer sig något, och som blir översållad av klockformade blommor under maj/juni. Blomställningarna är 8-12 cm långa och varje blomställning brukar innehålla ett till två dussin blommor. Blomman har vita kronblad som är ungefär en centimeter långa och överlappar varandra. Efter blomningen bildas kapselfrukter som är ungefär en halv centimeter i diameter.

Där du är okej med att häcken är bladlös under vintern

Det här är en buske som fäller sina blad inför vintern, så den passar inte där du vill ha en vintergrön eller städesgrön häck. Bladen spricker ut inför sommaren och är ljusgröna. Ett blad brukar bli ungefär 7-11 cm långt och 2,5-3,5 cm brett, med en fintandad kant och tre eller fyra nervpar.


Att sköta om en häck av bruddeutzia

Bruddeutzia trivs i de flesta jordmåner och kan gödslas med vanlig trädgårdsgödsel. Det här är inte en häck som det är svårt att sköta om. I det vilda förekommer den på sur och neutral jord, däremot inte på basiska, kalkrika jordar – och detta kan vara bra att ta i beaktande även i trädgården.

Beskärning snart efter att blomningen är över rekommenderas för att säkerställa knoppsättning.

Tips! Om en bruddeutzia börjar bli lite gles kan man göra en radikal nedklippning av den och bara lämna 20 cm kvar ovanför marken. I vissa lägen är det bäst att införa detta som rutin och genomföra en radikal nedklippning var tredje eller fjärde år.