Häckpoppel

Häckpoppel (Populus simonii ’Fastigiata’) är en kultivar av den vilda arten kinesisk poppel (P. simonii). Till och med växtzon fyra i Sverige är den ett populärt val för att skapa en hög och bred häck som ger skydd mot både insyn och vind. Allra finast brukar häckpopplar bli om de planteras nära vatten, men det är inte ett krav – man kan till viss mån kompensera genom att vattna ordentligt.

Utseende

 • Häckpoppel är ett upprättväxande träd. Som fullvuxen kan poppeln bli uppemot 10-15 meter hög.
 • Till en början är häckpoppeln smal och rak, men över tid blir den bredare, och delar av den kan bli extra breda. Den kan utveckla en pyramidal krona med tätt sittande uppräta grenar som förgrenar sig på ett kvastlikt vis.
 • Som fullvuxen kan en häckpoppel bli uppemot 8-10 meter bred.
 • Häckpoppeln får rosa blommor som sitter i hängen. Blomningen brukar inträffa i maj/juni, och det varierar en del beroende på väder och klimat. Blommorna har inte någon stark doft.
 • Bladen är mörkgröna och blir 4-8 cm stora. På hösten får bladen vackra höstfärger. Därefter faller de av, eftersom det här är ett lövfällande träd som inte behåller bladen över vintersäsongen.
 • Häckpoppeln är inte taggig.

Skötselråd för häckpoppel

Var passar det med häckpoppel?

 • Häckpoppel planteras vanligen där man vill skapa en häck som växer upp ganska snabbt och över tid blir både hög, bred och tät – en häck som fungerar som både vindskydd och insynsskydd. Det förekommer dock även att häckpoppel planteras som solitär, till exempel som enskilda träd längs en gata.
 • Häckpoppeln vill ha sol eller halvskugga. Den trivs inte i lägen som är mer skuggiga än så.
 • Häckpoppeln är ganska vindtålig.
 • Häckpoppeln brukar hantera både kustnära områden och vägsalt väl.
 • Häckpoppeln dricker mycket och brukar utvecklas allra bäst när den växer nära vatten.
 • Blommorna är inte starkt doftande.
 • Häckpoppel passar inte där man vill ha en städesgrön häck.
 • Häckpoppel är bara härdig till och med växtzon fyra i Sverige, så i stora delar av landet är den inte lämplig.

Växtzon

I Sverige är häckpoppel härdig i växtzonerna I-IV.

Jordmån

Häckpoppeln gillar fuktig och näringsrik jord, som gärna får vara rik på mull.

Plantering

Innan plantering, förbättra gärna den vanliga trädgårdsjorden genom att blanda upp den med planteringsjord och mull.

Om du vill anlägga en häck av häckpoppel är rekommendationen att du planterar 2-3 plantor per löpmeter.

Häckpoppel planterar man med fördel under plantans viloperiod. I stora delar av Sverige innebär det från mitten av november till april, men som alltid ska man se till lokala förhållanden så att man inte planterar för tidigt eller för sent.

Vattning

Det här är ett träd som behöver mycket vatten, och under torrperioder bör man säkerställa att den vattnas ordentligt. Även om det småregnar och många andra plantor i trädgården verkar klara sig bra kan det hända att din häckpoppel behöver mer vatten än vad naturen ger den. Allra bäst brukar häckpopplar må när de planteras nära vattendrag, dammar och liknande.

Gödning

Häckpoppel gillar både trädgårdsgödsel och naturgödsel.

Beskärning

Man måste inte beskära häckpoppel, men om man vill göra det är den bästa tiden den så kallade JAS-perioden, det vill säga Juli-Augusti-September.

Förökning

Häckpoppel skjuter inte rotskott.

Övrigt

Häckpoppel är känslig mot bakterien Xanthomonas populi, särskilt om den inte får tillräckligt med vatten.

Den vilda arten Populus simonii

Häckpoppeln är en kultivar av den vilda arten Populus simonii, en videväxt hemmahörandes i Mongoliet och delar av norra Kina. På svenska heter den kinesisk poppel, men det förekommer också att den kallas Simons poppel på grund av det vetenskapliga namnet.

Det är inte bara kultivaren häckpoppel som är en populär trädgårdsväxt, utan den vilda arten är också omtyckt, bland annat som alléträd och för plantering längs gator i tempererade klimat. Därför kan man idag träffa på kinesisk poppel långt utanför dess ursprungliga område, till exempel i Europa, Nordamerika och Sydafrika och Nya Zeeland.