Häckoxel

Häckoxel (Sorbus mougeotii) används både som formklippt och som mer friväxande häck. På våren blommar den i vitt, och på hösten mognar vackra orangeröda bär som uppskattas av småfåglarna. Allra finast brukar en häck av häckoxel bli om den tillåts ta upp en hel del plats.

Det naturliga utbredningsområdet för S. mougeotii är bergsområden i väst- och centraleuropa, inklusive delar av Pyreneerna, Alperna och Vogeserna. I Sverige är häckoxeln härdig till och med växtzon fem, och det finns också exempel på häckoxlar som växer i växtzon sex.

Häckoxeln är tämligen anspråkslös, kan anpassa sig till flera olika jordtyper och är tolerant mot både vind, salt och avgaser. Detta gör den till en lämplig häckväxt i många olika situationer, inklusive häck mot gator och vägar där det kommer att spridas vägsalt under vintrarna. Av alla oxlarna är detta ett av de bästa valen för att skapa häckar (både klippta och friväxande) och buskage.

För den som är ovan kan det vara lätt att förväxla häckoxel (S. mougeotii) med den svenska oxeln S. intermedia. Häckoxeln är också nära släkt med den brittiska oxeln S. anglica. Den svenska oxeln får blad som är gråvita på undersidan istället för grå och har också djupare flikar, medan den brittiska har något bredare blad än häckoxeln. Troligen har alla tre av dessa arter uppkommit genom hybridisering av vitoxel (S. aria) med rönn (S. aucuparia).

När häckoxeln slog igenom som trädgårdsväxt på 1950-talet marknadsförde det danska Hedeselskabet den som en förbättrad sort av S. intermedia, och det förekom också att den beskrevs som en kultivar vid namn S. intermedia ’Latifolia’ (ej att förväxla med arten S. latifolia).

Utseende

 • Det här är en upprättväxande oxel med god förgrening. Den blir 5-10 meter hög och kan utveckla flera stammar.
 • Bladverket är mörkgrönt och bladen blir cirka 5-10 cm långa. Ovansidan av bladet är glansigt. Undersidan är grå och filthårig. Bladet har grunda flikar och är som bredast nära mitten.
 • Barken är grå.
 • På höstkanten får bladen höstfärger, och därefter fäller häckoxeln sina löv.
 • Häckoxeln blommar i maj/juni, med vita små blommor som sitter i klasar. Varje enskild blomma är bara någon centimeter i diameter, men en klase kan vara 5-10 cm stor. Ståndarna är gulvita.
 • I september mognar orangeröda bär, vilka sitter kvar länge som ett blickfång i trädgården. Bären uppskattas av många fåglar, inklusive trastar och sidensvansar. Ett häckoxelbär är ungefär en centimeter i diameter.

Skötselråd

Läge

 • Trivs bäst i sol eller halvskugga.
 • Tålig mot vind
 • Tålig mot salt

  Tips! I kustnära områden brukar S. mougeotii klara sig bättre än S. intermedia.

Växtzon

I Sverige är häckoxel härdig i växtzon I-V, och det förekommer också att man hittar den i växtzon VI.

Jordmån

Häckoxel är en anspråkslös planta som tenderar att växa bra i många olika sorters jordar, så länge man undviker de mest extrema alternativen.

Att anlägga en häck av häckoxel

Om du vill anlägga en häck av häckoxel är rekommendationen att du planterar 3-4 plantor per löpmeter.

Gödning

Häckoxeln är inte en särskilt krävande växt och ofta fungerar det bra att ge den vanlig trädgårdsgödsel vid behov.

Om din häck inte växer bra, gödsla och ge gärna också kompostjord. Om du har enskilda plantor i häcken som växer sämre än andra kan de behöva extra näring för att komma i fatt. Häckoxeln gillar brunnen ko- och hästgödsel, eftersom sådan gödsel också gör jorden mer mullrik. Konstgödsel ger bara vissa specifika näringsämnen och är därför inte lika bra, särskilt inte över tid.

Tips!

 • Gödsla inte för sent på hösten.
 • Häckoxeln kan ha svårt att konkurrera om näring (och vatten) med andra starka träd som växer i närheten av den, så i dessa situationer behöver man ge häcken extra gödning. Då kan det fungera med vanlig konstgödsel, om jorden är bra i övrigt och det bara handlar om ren brist på vissa näringsämnen. Rensa också bort ogräs som växer i eller nära häcken för att minska konkurrensen.
 • För en nyplanterad häckoxel kan det också vara idé att hålla den närmsta biten fri från gräsmata, för att den ska slippa konkurrera med gräset medan den etablerar sitt rotsystem.

Vattning

Häckoxeln kan ha svårt att konkurrera om vatten med andra växter, som du till exempel har träd med rejäla och effektiva rotsystem nära häcken behöver du kompensera genom att vattna häcken mer.

Beskärning

 • Häckoxeln klipps med fördel på vårvintern. Det här är ju egentligen ett träd, så om man vill att det ska se ut mer som en sammanhängande häck behöver man trimma sidorna. Vanligt är att man trimmar så det blir en svagt pyramidal form.
 • När häckoxlarna har nått den höjd som du vill ha på din häck kan du börja klippa av dem på höjden, men de behöver i normalfallet inte toppas innan dess.

Radikal beskärning av häckoxelhäck som blivit gles

1.) Börja med att försöka ta reda på vad som är fel och åtgärda det. Det kan till exempel handla om ett sjukdomsagrepp, näringsbrist eller att häcken skadats av för långa torrperioder.

2.) Stärk häcken genom att under en hel växtsäsong ge den tillräckligt med vatten och näring. Gödsla med brunnen ko- eller hästgödsel.

3.) Under viloperioden (helst i februari eller mars), klipp ned häcken till 20 centimeter ovanför marknivån.

4.) Fortsätt ta väl hand om häcken under nästa växtsäsong och säkerställ att den får tillräcklig med vatten och näring. I slutet av juni, skär tillbaka skotten till minst hälften. Detta uppmuntrar oxeln att växa tätare.

5.) Under kommande viloperioder (det här är ett projekt som kommer att ta flera år), beskär häcken så att den hålls bredare nedtill än upptill. Om den växer till sig på höjden med mer än två decimeter under en säsong, skär bort överflödet under beskärningen, annars riskerar häcken att dra iväg och bli hög men gles.