Thuja occidentalis ’Brabant’

Thuja occidentalis är inte en svensk art utan hör hemma i Nordamerika, men eftersom den är anpassad efter det kalla klimatet i norra USA och södra Kanada har den kommit att bli populär även i Sverige. De finns nu för tiden en lång rad olika kultivarer av T. occidentalis i trädgårshandeln, och två av de mest sålda på den svenska marknaden är T. occidentalis ´Brabant´och T. occidentalis ´Smaragd´. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på den förstnämnda: Brabanttujan.

Viktigt: Att förtära tuja kan vara skadligt för hälsan. För mer information, se avsnittet om giftinformation längre ned på den här sidan.

Varför har Thuja occidentalis ´Brabant´ blivit en så populär häckväxt i Sverige?

  • Thuja occidentalis ´Brabant´ är städesgrön och växer sig kraftig och kompakt. (Det kan dock hända att delar av tujan blir bronsfärgad på hösten istället för att behålla den gröna färgen.) Att den växer sig tät och behåller sina barr året runt har gjort den, liksom många andra tujor, till ett populärt val där man vill ha ett bra insynsskydd.
  • Brabanttujan växer sig hög nog att passa även där man vill ha en hög, skyddande häck.
  • Brabanttujan är härdig till och med odlingszon fem i Sverige.
  • Det är inte svårt att få en Brabanttuja att trivas i trädgården.
  • Brabanttujan har inte några komplicerade krav på jordmånen och kan växa på både sura, neutrala och basiska jordar.

Beskrivning av Thuja occidentalis ´Brabant´

Växtsätt

Brabanten brukar bli åtminstone 6-8 meter hög, och det finns exempel på Brabanter som vuxit sig ännu högre än så. Det här är alltså en växt som fungerar även där man vill ha en riktigt hög häck.

Huvudstammen löper rakt upp och Tuja `Brabant´ har ett naturligt smalt och konformat växtsätt där huvudgrenarna sträcker sig ut vågrätt eller något sluttande från stammen. Fullvuxna exemplar är vanligen 1 – 1,5 meter breda.

Barr

Barren hos en Brabant är inte smala och sticksiga som på en gran, utan mycket mjukare och bredare – de påminner mer om vanliga blad.

Barren sitter kvar året runt och ger därmed ett bra insynsskydd under alla årstider. De är vanligen gröna, men ibland händer det att vissa delar av en Tuja `Brabant´ blir bronsfärgade under hösten.

Om en Brabant växer i halvskugga kan det hända att vissa delar av plantan får ljusare barr än resten, eftersom de olika delarna får olika mycket sol.

Många vintergröna växter, inklusive Brabanten, är känslig mot stark sol tidigt på våren. För att skydda din tuja mot torkskador kan du behöva skydda den under den perioden, till exempel med fiberduk.

Bark

Barken är ljusgrön till att börja med, men ändrar sig över tid och antar en mer rödbrun färg. Med åldern börjar barken också spricka upp och remsor av den börjar flagna bort.

Att plantera en Brabant tuja häck

Kontrollera först

Odlingszon: Tuja Brabant är härdig i odlingszoner I-V i Sverige. Ligger din trädgård i någon av dessa?

Läge: Är det sol eller halvskugga där du vill anlägga häcken? Tuja Brabant brukar överleva även när det är skuggigare än så, men det är jobbigt för den att klara sig med så lite sol och tillväxten påverkas negativt.

Jorden: Tuja Brabant är en anpassningsbar växt, men den kommer inte att må bra om du planterar den där jorden dränerar dåligt. Om dräneringen inte är tillräckligt bra, åtgärda detta innan eller i samband med planteringen, så att du ger dina häckplantor bästa möjliga förutsättningar. Vad gäller pH-värde så har Tuja Brabant inga komplicerade krav; allt från pH 5,5 till pH 7,2 brukar fungera bra.

Ska jag välja krukodlad eller barrotad?

En viktig skillnad mellan de båda är att barrotade tujor endast bör planteras under våren och hösten, medan krukodlade kan planteras under vår, sommar och höst.

Barrotade brukar komma med rötterna insvepta i juteväv, och man planterar dem med väven på. För krukodlade är rekommendationen vanligen att man ska ta bort krukan innan plantering, så vida det inte rör sig om en specialkruka av torv eller liknande. Följ odlarens/säljarens rekommendationer.

Viktigare än att välja det ena eller det andra är att välja plantor av god kvalité från en seriös odlare, och som inte har skadats under transport eller under tiden i trädgårdsbutiken. Krukodlade har generellt sett lite bättre rykte, men det innebär inte automatiskt att alla krukodlade är bättre än alla plantor som säljs barrotade.

Värt att veta är också att vissa tujor som säljs i kruka är barrotade plantor som satts i krukor alldeles nyligen eftersom krukodlade plantor har bättre rykte och brukar kunna säljas dyrare. Planterar du en sådan under sommaren är risken för problem hög, eftersom det ju egentligen inte är en krukodlad tuja. Om man tar loss krukan och inspekterar rotsystemet brukar man kunna se att det inte har vuxit till sig i den här krukan över tid och format sig efter det utrymmet.

Hur många plantor behöver jag?

Tumregeln är 3-4 plantor Brabant tuja per löpmeter när man anlägger en häck.

Själva planteringen

  1. Börja med att gräva gropar eller ett dike som är betydligt större än den plats rötterna kommer att ta upp just nu. När du gräver luckrar du upp jorden, och det är enklare för rotsystemet att etablera sig i lucker jord än i kompakt. Gräv åtminstone dubbelt så djup och brett som rötterna. (Du kommer att lägga tillbaka en del innan du planterar.)
  2. Om det behövs, blanda upp trädgårdsjorden med annat för att förbättra den. Du kan till exempel behöva förbättra den så att den dränerar bättre och innehåller mer näring. En bra metod för att tillföra näring på ett milt vis är att blanda upp trädgårsjorden med planteringsjord.
  3. Häll tillbaka så pass mycket jord som krävs för att den övre delen av rotklumpen ska hamna 5 cm under markytan när du sätter i plantan. Sätt varsamt i plantan och fyll på med jord runt omkring. Tryck till varsamt för att ge stadga.
  4. Du kan antingen vattna efter varje planta, eller vänta tills du har planterat några stycken. Efter vattningen, kontrollera att alla plantor forfarande står rakt. Fyll på med mer jord om det behövs, och tryck till igen för att stadga upp plantorna. Du kan behöva använda dig av fötterna för att varsamt pressa jorden på plats.
  5. Täck jorden kring den nya häcken med fiberduk för att minska risken för uttorkad jord. Nyplanterade tujor är mer känsliga mot uttorkning än väletablerade tujor.

Att ta hand om en Brabant tuja häck

Vattning

En nyplanterad tuja som inte hunnit etablera sig är känslig mot torka och bör vattnas ofta och rejält under torrperioder. Ibland kan man behöva vattna så pass ofta som tre gånger i veckan. Om det är varmt och soligt kan man täcka med fiberduk eller liknande för att motverka avdunstning från jorden.

När dina tujor hunnit bli mer väletablerade blir de mer robusta och deras rotsystem kommer också att vara mer välutvecklat. De kommer troligen att kunna hantera kortare torrperioder ganska bra, men man måste ändå vara redo att gripa in och vattna om torkan blir utdragen. Att vattna ofta brukar inte vara nödvändigt – ge rejält med vatten en gång i veckan istället.

Näring

Gödsla med en välbalanserad gödsel. Att ösa på med enbart kväve – och i stora mängder – gör visserligen att unga plantor växer i snabbt takt, men ökar samtidigt risken för att tujahäcken blir gles och spretig.

Beskärning

När det gäller tujahäckar, inklusive brabanten, brukar man behöva putsa betydligt mer än vad man behöver göra radikala beskärningar.

På vårvintern bör man ge tujahäcken en översyn och ta bort eventuella döda och frostskade grenar. En frostskadad gren klipper man tillbaka till den levande veden, men inte mer än så.

Vårvintern är också den bästa tiden på året att genomföra mer ingripande beskärningar om det är så att en sådan är nödvändig.

Hur mycket du behöver putsa en häck av Thuja occidentalis ´Brabant´ beror på hur pass strikt du vill hålla dem. För många räcker det med en putsning i augusti eller september för att jämna till häcken och uppmuntra den att fortsätta växa sig tät. Vid putsningen klipper man bort topparna på grenarna, bara en liten bit varje gång.

På höjden brukar man inte börja korta ned en ´Brabant´ förrän den ligger 15 cm under den önskade sluthöjden. Om du vill att din tujahäck ska vara 150 cm hög börjar du alltså korta den på höjden när den hunnit bli 135 cm.

Varning: Om man beskär/klipper/putsar när det är soligt kan häcken drabbas av solskador. Undvik att genomföra dessa ingrepp under soliga dagar, och täck gärna med fiberduk under några dagar efter ett ingrepp för att skydda häcken mot stark sol.

Tecken på dålig dränering

Om tujan blir brun där den borde vara grön kan det vara ett tecken på att rotsystemet har börjat ruttna på grund av undermålig dränering. (Ett undantag är om delar av din Thuja occidentalis ´Brabant´ häck skiftar från grönt till bronsfärgat under hösten; detta är en normal höstförändring.) Om man inte åtgärdar situationen genom att förbättra dräneringen kan tujan blir mer och mer brun och gul, och till slut kan den dö.

Naturligt utbredningsområde och habitat för Thuja occidentalis

Thuja occidentalis ´Brabant´ är en kultivar av Thuja occidentalis och förekommer inte i det vilda, det gör däremot arten Thuja occidentalis som växer vild i sydöstra Kanada och nordöstra USA. Utbredningsområdet norra gräns går vid den arktiska trädgränsen i Kanada.

I naturen växer Thuja occidentalis ofta i blöta skogsmarker, men det innebär inte att kultivaren Brabant är bra på att hantera blöt jord.

Giftinformation

Tuja innehåller bland annat tujon, en monoterpen som också förekommer i vissa andra växter, bland annat malört och renfana. Att förtära tuja rekommenderas inte, och att ha den i munnen (t ex som munskölj) kan orsaka sveda i mun och svalg även om man spottar ut och inte sväljer. Förtäring av tuja kan orsaka magsmärta, illamående, kräkningar och diarré, och i allvarliga fall leverskada.

Tuja ingår i en del folkmedicin, men att använda den invärtes är inte utan risk.

För mer information, besök Giftinformationscentralens sajt eller kontakta dem på telefonnummer 010-456 67 00. Om läget är akut, ring det vanliga larmnumret 112.

https://giftinformation.se/vaxtregister/tuja/?listPageId=901